Muốn tiếp tục lãnh tiền già OAS ở Canada khi sinh sống ở nước ngoài?

Tiền hưu trí an ninh tuổi già ( the Old Age Security, OAS) là một trong những chương trình tài trợ cho những người về hưu của chính quyền liên bang Canada, mà chúng ta hay gọi tắt là tiền già, là một trong những chương trình tài trợ của chính phủ nhằm giúp cho người về hưu có một cuộc sống thoải mái.
Ở Canada khi về hưu thì người ta có tiền hưu công, tiền hưu của các công ty tư nhân mà người này đã từng là nhân viên, tiền già và tiền bù ( GIC) cho những người khi về hưu không đủ tiền sinh sống.

Làm đơn xin tiền già:

Cơ quan thuế vụ thường thường gửi đơn cho những người sắp sửa 65 tuổi, điền vào và họ sẽ được lãnh tiền già khi đủ 65 tuổi. Nhưng có nhiều người, vì một lý do nào đó, không nhận được thư xác nhận của sở thuế, thì phải đến nộp đơn ở các cơ quan liên bang đặc trách về tiền già, hay nộp đơn qua mạng trong vòng 6 tháng trước khi đến tuổi 65.

Bao nhiêu tiền già được nhận trong 1 tháng?
Số tiền già nhận được tùy theo số năm mà người này cư ngụ và làm việc ở Canada.
Phải ở trên 40 năm thì mới nhận được tối đa số tiền già hàng tháng, còn nếu ở dưới 40 năm thì số tiền già nhận được thay đổi tỷ lệ theo số năm.
Số tiền già cũng gia tăng theo tỷ lệ lạm phát hàng năm.
Trong năm 2021 tiền già một tháng tối đa mà một người có thể nhận được là $615.37.
Muốn lãnh tiền già thì người này phải sinh sống ở Canada ít nhất 10 năm kể từ khi người này đủ 18 tuổi, và muốn lãnh tối đa tiền già thì người này phải ở Canada ít ra 40 năm kể từ khi người này đủ tuổi 18.

Tiền Bù GIS ( Guaranteed Incom Supplement)

Một người trên 65 tuổi nhận được tiền bù GIC nếu người này hội đủ những điều kiện sau:
– Phải đủ 65 tuổi
– Phải sống ở Canada
-Đang được lãnh tiền già OAS
-Lợi tức trong năm ngoái 2020 dưới $18,648
-Nếu có người phối ngẫu thì lợi tức của hai người phải ở dưới mức $24,624 nếu người phối ngẫu cũng đang lãnh tiền già, phải ở dưới mức $44,688 nếu người phối ngẫu chưa lãnh tiền già.

Tiền phụ trội Allowance:
Một người được lãnh tiền phụ trội nếu người này
-từ 60 tuổi cho đến 64 tuổi
-là thường trú nhân ở Canada
– Sống ở Canada ít nhất 10 năm kể từ khi người này đủ 18 tuổi
-lợi tức của hai vợ chồng gồm cả một người đang lãnh tiền già dưới $34,512 trong năm 2020.

Khi nào tiền già OAS bị cắt giảm?

Nếu số lợi tức tổng cộng của người này gồm cả tiều hưu bổng lên đến mức $77,580 ( vào năm 2019) thì số tiền già OAS sẽ bị cắt giảm dần theo số tiền trên mức $77,580.

Có thể sống ở Việt Nam hay không mà vẫn được lãnh tiền già OAS và tiền bù GIS?

Những người đang được tiền già OAS có thể quyết định ra sinh sống ở nước ngoài mà chính quyền liên bang vẫn hàng tháng chuyển tiền già vào trương mục cho họ ở ngoại quốc, nếu họ hội đủ các điều kiện sau:
-Đã sống ở Canada ít nhất 20 năm kể từ khi người này 18 tuổi.
-Sống ở một quốc gia mà Canada và xứ này có thỏa thuận về an ninh xã hội.
Những nước có thỏa thuận an ninh xã hội với Canada bao gồm các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ, Trung quốc, Nam Hàn, Mễ Tây Cơ, Do Thái, Úc Đại Lợi.. nhưng không có Việt Nam.Theo lời chỉ dẫn trên trang mạng của chính quyền liên bang thì những người muốn về sống ở các quốc gia không có thỏa thuận với Canada, và muốn lãnh tiền già OAS thì phải xin với cơ quan an ninh xã hội của nước này như cơ quan an ninh xã hội ở Việt Nam, để cơ quan này làm đơn (lấy từ mạng của chính quyền liên bang) hộ cho những công dân này.
Một đề nghị là người này sinh sống ở Việt Nam, có trương mục ngân hàng của một ngân hàng có chi nhánh ở Việt Nam, thì xin chính quyền trực tiếp bỏ tiền vào trương mục ngân hàng ở Canada, nhưng người này sẽ lãnh ở Việt Nam, như thế không phải qua trung gian hệ thống an ninh xã hội của chính quyền Việt Nam?

Tuy nhiên đề nghị này là trái luật khi chính quyền Canada khám phá ra: theo trang mạng của sở thuế Canada thì nếu một người sống ở một quốc gia mà không có thỏa ước an ninh xã hội với Canada trên 6 tháng thì họ sẽ bị cúp tiền già sau 6 tháng.
Người ta cũng không thể lãnh tiền bù GIC nếu sống ở ngoài Canada trên 6 tháng.
Thành ra theo đúng luật, những người đang lãnh tiền già OAS và tiền bù GIS không nên về Việt Nam ở trên 6 tháng trong 1 năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email