Năm 2019 là năm có nhiều công ăn việc làm ở Canada.

Ottawa: Số công ăn việc làm ở Canada trong tháng chạp năm 2019 đã gia tăng, sau hai tháng liên tiếp trước đó sút giảm, và đã giúp cho năm 2019 là một trong 2 năm có nhiều việc làm nhất ở Canada từ năm 2007 cho đến nay.
Trong tháng chạp năm ngoái, có thêm 35,200 công việc ở Canada và giúp cho số công việc ở Canada lên đến 320,300 công việc.
Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng chạp năm ngoái cũng giảm xuống còn ở mức 5.6 phần trăm.
Trong tháng chạp, số công ăn việc làm gia tăng nhiều ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec và sút giảm ở tỉnh bang British Columbia.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email