Nạn ăn cắp nước ở thành phố Toronto

Toronto: Chuyện tưởng như đùa mà là chuyện thật: hàng năm thành phố Toronto bị ăn cắp nước uống và số nước uống bị ăn cắp này chứa đầy 348 những hồ có dung tích như một hồ bơi thế vận hội.
Số lượng nước bị ăn cắp lên đến 870 ngàn mét khối và làm thiệt hại cho thành phố một số tiền là 3.4 triệu dollars.
Một trong những biện pháp ngăn ngừa nạn ăn cắp nước mà chính quyền thành phố Toronto dự định là chở nước trong những xe bồn, bán nước cho cư dân tại nhiều địa điểm trong thành phố.
Những kẻ căn cắp nước đã ăn cắp ở các vòi nước cứu hỏa và nhiều khi họ còn làm hư hại những vòi nước này.
Ông Lawson Oates, giám đốc của cơ quan Toronto Water đã nói là cư dân và chủ nhân các cơ sở thương mại là những người phải bỏ tiền ra trả cho số nước bị ăn cắp này.
Những thị trấn xung quanh thành phố Toronto và trong vùng đại thủ phủ như vùng Durham của thành phố Oshawa cũng đang ở trong tình trạng phải đối phó với nạn ăn cắp nước này

Xem thêm

Nhận báo giá qua email