Nạn dịch tả heo Phi Châu tiếp tục lan tràn ở Việt Nam

Saigon: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 15 tháng 5, thì nạn dịch tả heo Phi Châu tiếp tục lan tràn ở Việt Nam: Vừa phát hiện nạn dịch tả heo Phi Châu tại 8 nhà chăn nuôi tại Khánh Hòa.
Cũng tính đến ngày 15 tháng 5, tại miền nam có 3 địa phương có nạn dịch tả là Đồng Nai, BìnhPhước và Hậu Giang.
Nạn dịch tả heo Phi Châu đã bắt đầu từ tỉnh Hưng Yên bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm nay 2019 và cho đến nay đã lan tràn đến 29 tỉnh, và tổng số heo bị thiêu hủy lên đến1.2 triệu con.