Nạn đói trên thế giới ngày 1 trầm trọng

Rome, Ý Đại Lợi: Theo bản tường trình Global Crisis Report 2022 của tổ chức Lương Nông Quốc Tế FAO phổ biến trong ngày thứ hai 3 tháng 10 thì có ba lý do đang gây nạn đói trên toàn cầu là những cuộc chiến tranh, những trận đại dịch hay những trận khủng hoảng y tế và sự thay đỗi môi trường.
Ngoài ba lý do vừa kể, còn có thêm những yếu tố khác như sự nghèo đói và sự chênh lệch giàu nghèo.
Bản tường trình của tổ chức Lương Nông FAO thì tình trạng thiếu thốn lương thực nhất là ở các quốc gia Phi Châu, những quốc gia nghèo ngày thêm một trầm trọng.
Cũng theo bản tường trình thì trong năm 2021, có 193 triệu người trên thế giới đã bị đói ăn cấp độ 3: họ không kiếm đủ lương thực nuôi gia đình.
Ngoài ra có 40 triệu người bị đói cấp độ 4 và nửa triệu người bị đói cấp độ 5: ở cấp độ 4 và cấp độ 5 thì mức độ dinh dưỡng thấp và tỷ lệ tử vong cao.
10 quốc gia có tình trạng đói kém hàng đầu theo thứ tự từ cao xuống thấp là Congo, Ethiopia, Madagascar, Nigeria, South Sudan, Afghanistan, Yemen, Syria, Pakistan và Haiti.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email