Nạn thiếu phi công trầm trọng ở Canada

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ hai ngày 8 tháng giêng thì hiện nay tại Canada, đang có tình trạng thiếu phi công trầm trọng, đã khiến nhiều hãng máy bay nội địa không có đủ phi công, phải hủy bỏ nhiều chuyến bay, cho những phi công không có kinh nghiệm lên làm phi công trưởng.
Ảnh hưởng của việc thiếu phi công cũng gây những khó khăn cho dịch vụ tản thương bằng phi cơ.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì sự thiếu hụt phi công sẽ còn gia tăng trong những năm sắp tới vì số hành khách gia tăng, số phi công về hưu cũng nhiều, khiến cho nhu cầu cần phi công còn tiếp tục tăng cao.
Theo những ước tính của cơ quan the Canadian Council for Aviation and Aerospace thì hàng năm các trường hàng không ở Canada cần đào tạo thêm 300 phi công cho đủ mức cần dùng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email