Nâng gấp đôi lượng rượu bia được mua từ tỉnh bang khác

Theo một thỏa thuận vừa đạt được trong các cuộc họp vào tối ngày 19- 7 ở Saint Andrews, New Brunswick, lượng rượu bia mà một cá nhân có thể mang qua ranh giới tỉnh bang khác để dùng sẽ tăng lên ít nhất gấp đôi, cụ thể là 49.2 lít bia (6 thùng tiêu chuẩn loại 24 lon/chai), 18 lít rượu vang (tức 2 thùng tiêu chuẩn), và 6 lít rượu mạnh.

Trước khi có thỏa thuận này, Alberta và Manitoba không áp đặt giới hạn nào cả. Các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada còn lại áp đặt những hạn chế và giới hạn rất khác nhau. Thí dụ, trong khi New Brunswick, vùng lãnh thổ Tây- Bắc Canada, và Newfoundland & Labrador cấm mang qua ranh giới tỉnh bang rựơu bia trừ những lượng rất nhỏ, 8 tỉnh bang và vùng lãnh thổ còn lại có những mức giới hạn miễn trừ tương tự nhau, cho phép mang qua ranh giới chỉ 24.6 lít bia (3 thùng tiêu chuẩn loại 24 lon/chai), 9 lít rượu vang (1 thùng tiêu chuẩn), và 3 lít rượu mạnh.