Nên chủng ngừa covid mũi bổ sung lưỡng trị loại nào: Moderna hay Pfizer??

Ottawa: Trong hôm thứ sáu ngày 28 tháng 10, các giới chức y tế Canada từ cấp liên bang xuống đến cấp thành phố, đã kêu gọi cư dân Canada nên mau mắn đi chủng ngừa covid mũi bổ sung lưỡng trị, một khi mà họ hội đủ điều kiện.
Theo các giới chức y tế thì lượng kháng thể covid sẽ mất dần hiệu lực theo thời gian và chúng ta phải nên đi chủng ngừa mũi bổ sung, nhất là khi mùa đông sắp đến.
Bộ y tế Canada đã chuẩn y cho việc dùng thuốc chủng ngừa loại bổ sung lưỡng trị của hai công ty Moderna và Pfizer.
Tuy cả hai loại thuốc đều sử dụng một công thức chủng ngừa mRNA , nhưng có những khác biệt:
-Thuốc chủng Pfizer nhắm vào loại vi rút corona nguyên thủy và hai loại biến thể omicron BA 4 và BA 5, trong khi thuốc chủng Moderna nhắm vào loại vi rút corona nguyên thủy và loại biến thể momicron BA 1.
-Thuốc chủng ngừa Moderna có dung tích 50 micrograms , trong khi mũi chủng ngừa Pfizer chỉ có dung tích 30 micrograms.
Ai được quyền chủng ngừa mũi bổ sung lưỡng trị?
Theo bộ y tế Canada thì những người từ 18 tuổi trở lên đều được quyền đi chủng ngùa mũi covid bổ sung lưỡng trị của công ty Moderna, và những người từ 12 tuổi trở lên được đi chủng ngừa mũi bổ sung của công ty Pfizer.
-Người ta không bắt buộc phải chủng ngừa covid một loại thuốc, mà có thể du di qua hai loại thuốc chủng vừa kể.

Tùy tỉnh bang, lại có những thay đổi như là ở tỉnh bang Ontario, thì những cư dân đã chủng ngừa mũi covid cuối cùng ít nhất 3 tháng trước, mới có quyền xin chủng ngừa mũi bổ sung lưỡng trị.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email