Nền kinh tế Canada có thể giảm bước tiến trong năm 2018?

Ottawa: Theo nhận định của các nhà kinh tế thì nền kinh tế của Canada đã phát triển mạnh trong năm 2017, tuy nhiên sẽ sút giảm mức tiến trong năm 2018.
Theo những tiên đoán thì mức gia tăng sản lượng nội địa, GDP của Canada trong tháng 11 năm ngoái, sẽ được công bố, ở mức 0.4 phần trăm, thấp hơn những ước lượng của các kinh tế gia của ngân hàng Royal.
Các kinh tế gia tiên đoán là mức gia tăng GDP của Canada tron tài khóa thứ tư của năm ngoái 2017 sẽ ở mức 2 phần trăm, chứ không lên đến mức 3 phần trăm như mức gia tăng trong 6 tháng đầu năm ngoái.
Những lý do cho sự sút giảm này một phần liên quan đến việc ông Trump đang đe dọa sẽ hủy bỏ thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ , NAFTA, đã khiến những thương gia, những chủ nhân các công ty ngần ngại không chịu bỏ thêm tiền bành trướng cơ sở hoạt động trong những tháng qua?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email