Nền kinh tế Canada sẽ lâm vào vòng suy thoái?

Toronto: Theo bản tường trình của các kinh tế gia của ngân hàng Royal, phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 17 tháng 3, thì nền kinh tế Canada sẽ lâm vào tình trạng suy thoái trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm nay 2023, cho đến tháng 9?
Theo các kinh tế gia thì với mức lãi suất gia tăng trong năm qua của ngân hàng trung ương, sẽ gây những hậu quả cho nền kinh tế Canada trong những tháng sắp tới?
Theo bản nhận định của ngân hàng Royal thì có những nguy cơ là cả hai nền kinh tế của Hoa Kỳ và Canada sẽ bị suy thoái nhẹ trong những tháng sắp tới?
Cũng theo các kinh tế gia của ngân hàng Royal thì toàn thể Canada, ngoại trừ tỉnh bang Newfoundland và vùng Labrador sẽ lâm vào vòng suy thoái.
Tỉnh bang Newfoundland và vùng Labrador sẽ thoát cảnh suy sụp kinh tế nhờ vào những dự án khai thác dầu khí ngoài khơi.
Các tỉnh bang British Columbia, Ontario và Quebec là những tỉnh bang có sự suy thoái kinh tế nặng nề nhất.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email