Nền kinh tế Canada tiến triển tốt đẹp

Ottawa: Theo báo Globe and Mail số ra ngày thứ hai 25 tháng 4, thì nền kinh tế của Canada có vẻ “hồng hơn”.

Các phân tích gia kinh tế cho rằng tuy nền kỹ nghệ “tài nguyên”  vẫn còn ở trong tình trạng suy thoái, nhưng  nền kinh tế Canada nói chung đã sáng lạn hơn.

Theo nhận định của công ty phân tách đầu tư Moody

thì nền kinh tế của Canada chỉ gia tăng cỡ 2 phần trăm trong năm nay 2016, nhưng những khó khăn lớn đã không còn.

Cũng theo nhận định của công ty Moody thì nền kinh tế của các tỉnh bang Alberta, Saskatchewan và Newfoundland vẫn còn có những khó khăn, vì giá dầu thô sút giảm, nhưng nền kinh tế Canada nói chung đã tiến triển trở lại trong hai năm qua.

Bạn cũng có thể thích

Nhận báo giá qua email