Nền kinh tế Canada trên đà phát triển

Ottawa: theo bản công bố của sở thống kê Canada phổ biến hôm thứ hai ngày 5 tháng 4, thì nền kinh tế Canada vẫn tiếp tục phát triển ngay trong thời đại dịch.
Trong tháng giêng năm nay 2021, mức sản phẩm nội địa của Canada gia tăng 0.7 phần trăm: đây là 10 tháng liên tiếp mà mức sản phẩm nội địa GDP của Canada, gia tăng ít nhất là 0.5 phần trăm.
Với những gia tăng trong 10 tháng qua, đã khiến các nhà kinh tế lạc quan là nền kinh tế Canada sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại sau khi đại dịch sút giảm cường độ, có thể diễn ra trong năm nay 2021?
Theo ông Doug Porter, kinh tế gia trưởng cua ngân hàng Montreal thì sự gia tăng kinh tế của Canada trong những tháng đầu năm nay là một điều không tiên đoán trước và theo những tiên đoán thì trong tài khóa 3 tháng đầu năm nay, mức gia tăng kinh tế của Canada sẽ lên đến mức 5 phần trăm, tính theo tỷ lệ nguyên năm?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email