Nền kinh tế Mỹ sẽ không đi vào vòng suy thoái?

Hoa Thịnh Đốn: theo những công bố của bộ lao động Mỹ phổ biến hôm thứ sáu ngày 5 tháng 4, thì trong tháng 3 vừa qua, có thêm 196 ngàn công ăn việc làm mới ở Hoa Kỳ, trong khi mức thất nghiệp vẫn ở mức 3.8 phần trăm, mức thất nghiệp thấp trong vòng nhiều thập kỷ qua.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì nền kinh tế của Mỹ sẽ chậm bước tiến, với mức gia tăng của tổng sản lượng nội địa GDP trong năm nay ước lượng là 2 phần trăm, nhưng nền kinh tế Mỹ sẽ không bước vào vòng suy thoái?