Nền kinh tế Việt Nam tiến triển mạnh nhất thế giới

Hà Nội: Theo những tin tức được công bố hôm thứ sáu ngày 27 tháng chạp, mức gia tăng tổng sản lượng nội địa GDP của Việt Nam trong năm 2019 lên đến 7.02 phần trăm, mức gia tăng kinh tế lớn mạnh nhất thế giới.
Trong khi những ước tính trước đó của giới chức Việt Nam thì nền kinh tế của xứ này gia tăng ở mức 6.6 phần trăm cho đến 6.8 phần trăm mà thôi trong năm 2019.
Một phần của sự gia tăng kinh tế vượt mức này của Việt Nam là nhờ vào cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung quốc, giúp cho hàng hóa Việt Nam có thể cạnh tranh với hàng hóa Trung quốc trên thị trường thế giới.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email