Nền kỹ nghệ cần sa bước vào ngành kỹ nghệ chính.

New York (CNN): Qua những thập kỷ qua, thì tuy việc lưu hành cần sa chưa được toàn thể thế giới công nhận là hợp pháp, nhưng những người sử dụng cần sa đã chọn ngày 20 tháng 4 là ngày Cần Sa.
Bây giờ thì kỹ nghệ cần sa từ một kỹ nghệ bị cấm đã trở thành một kỹ nghệ lớn với số thương vụ lên đến hàng tỷ Mỹ kim hàng năm.
Kể từ tháng 10 năm 2018, khi Canada chính thức hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, thì hàng loạt những tiểu bang khác ở Hoa Kỳ cũng vội vã cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa.
Hàng loạt những công ty đã bỏ tiền đầu tư vào các công ty trồng cần sa ở Mỹ và Hoa Kỳ và đã giúp những công ty trồng cần sa này từ một công ty cò con, biến thành những đại công ty.
Công ty sản xuất bia Corona ở Hoa Kỳ đã bỏ ra mua 35 phần trăm cổ phiếu của công ty Canopy Growth, một công ty trồng cần sa.
Công ty sản xuất thuốc Altria bỏ ra 1.8 tỷ Mỹ kim đầu tư vào công ty trồng cần sa Cronos Group và công ty trồng cần sa Tilray hợp tác với công ty làm bia Budweiser.