Nền kỹ nghệ cần sa ở Canada

Toronto: Chính quyền liên bang Canada sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa ở Canada bắt đầu từ tháng 7 năm tới 2018.
Tuy chưa chính thức được công nhận, nhưng nền kỹ nghệ cần sa ở Canada đã chuẩn bị cho những bùng nổ trong việc bành trướng trong những năm sắp đến.
Các công ty trồng cần sa đã nhận được trên 2 tỷ dollars đến từ những nhà đầu tư, và sẽ dùng số tiền này để phát triển.
Theo ông Harrison Phillips, phó chủ tịch của công ty đầu tư Viridan thì trong vòng những năm sắp tới nền kỹ nghệ sử dụng cần sa cho cá nhân sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, so với sự phát triển của nền kỹ nghệ cần sa dùng cho y khoa.
Hàng loạt những công ty trồng cần sa ở Canada đã nhận thêm tiền đầu tư, như công ty Cann Trust Holdings ở thành phố Vaughan, tỉnh bang Ontario đã nhận thêm 20 triệu dollars tiền đầu tư, công ty Medreleaf ở thành phố Markham, tỉnh bang Ontario nhận thêm 60 triệu dollars tiền đầu tư.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email