Nền kỹ nghệ địa ốc Canada phát triển đi kèm theo số người không nhà gia tăng.

Người không nhà ở Toronto

Ottawa: Những tin vui về nền kinh tế Canada tiếp tục được đưa ra : nào là tỷ lệ người thất nghiệp ở Canada vẫn ở mức thấp kỷ lục cũng như mức lãi suất nợ nhà cũng ở tận đáy vực. Giá nhà tiếp tục gia tăng nhất là ở những thành phố lớn như vùng đại thủ phủ Vancouver hay Toronto.
Canada trở nên một trong 10 cường quốc về kinh tế trên thế giới.
Giá nhà gia tăng khiến cho rất nhiều những gia đình nhất là những gia đình trẻ, không có khả năng mua nhà, và ngay cả việc mướn nhà cũng trở nên khó khăn vì giá mướn quá cao và không có đủ nhà mướn.
Kết quả cuộc thăm dò dân ý cho thấy là phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến, cho là chuyện những người không nhà, những người không có khả năng mua nhà hay mướn nhà, là một chuyện quan trọng ảnh hưởng đến toàn Canada.
Trong khi đó, theo các thống kê thì với những chương trình thâu nhận những người tỵ nạn và di dân dễ dàng, Canada đã là một quốc gia trong nhóm 7 cường quốc kinh tế G7, có dân số gia tăng mạnh mẽ nhất. Theo những ước tính thì vào năm 2050, dân số Canada sẽ gia tăng lên đến mức 48.8 triệu người.
Với dân số gia tăng vượt mức, việc cung cấp nhà cho số di dân mới đến này sẽ trở nên khó khăn: không đủ nhà cho nhu cầu, giá nhà sẽ tiếp tục gia tăng và sẽ khiến cho số người không nhà ở Canada cũng gia tăng theo.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email