Nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh

New York: Trong một bản công bố phổ biến hôm thứ tư ngày 18 tháng chạp, tổ chức tham vấn The Fannie Mae ‘s Economist and Strategic Research Group tiên đoán là năm 2020 sẽ là năm tốt đẹp cho nền kỹ nghệ địa ốc ở Hoa Kỳ, với số đơn xin giấy phép xây cất của các công ty địa ốc gia tăng, vì số công ăn việc làm gia tăng, người tiêu thụ bỏ tiền mua sắm nhiều và nhất là mức lãi suất nợ nhà hiện ở mức thấp nhất ở Hoa Kỳ.
Các phân tích gia của công ty Fannie Mae’s cũng tiên đoán là số nhà xây cất thêm trong năm 2020 sẽ gia tăng 10 phần trăm hay ở mức trên 1 triệu căn.
Tưởng cũng nên nói thêm năm 2005 là năm có số nhà mới xây ở mức kỷ lục là 1.7 triệu căn.
Tuy nhiên cũng theo những tiên đoán thì tuy có thêm 1 triệu căn, nhưng số nhà mới xây cũng sẽ không đủ cho nhu cầu và giá nhà cửa ở Hoa Kỳ sẽ còn gia tăng trong năm 2020. Mức lãi suất nợ nhà của loại nợ nhà 30 năm cố định ở Hoa Kỳ hiện nay dưới 4 phần trăm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email