Nền kỹ nghệ địa ốc Hoa Kỳ trong cơn suy thoái

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 9 tháng 9, thì giá bán nhà ở Hoa Kỳ đã sút giảm 4 phần trăm: mức sút giảm nặng nề nhất trong vòng 11 năm qua.
Giá nhà sút giảm sẽ khiến cho hàng trăm ngàn những người Mỹ, đã mua nhà ở giá cao, có nguy cơ bị lỗ vốn, và những người có nhà ở miền tây nước Mỹ là những người bị thiệt hại nhiều nhất.
Theo bản tường trình của công ty phân tích thị trường nợ nhà Black Knight thì giá nhà tại Hoa Kỳ đã gia tăng liên tiếp trong vòng 31 tháng, trước khi bắt đầu sút giảm vào tháng 7 năm nay 2022.
Giá nhà ở thành phố San Jose, vùng thung lũng điện tử ở tiểu bang California đã sút giảm nặng nhất: sút giảm trên 10 phần trăm trong vòng 3 tháng.
Những thành phố khác có giá nhà sút giảm nhiều trong vòng 3 tháng , gồm thành phố Seattle có giá nhà sút giảm 7.7 phần trăm. Giá nhà ở thành phố San Francisco sút giảm 7.4 phần trăm, sút giảm 5.6 phần trăm ở thành phố San Diego, sút giảm 4.3 phần trăm ở thành phố Los Angeles và 4.2 phần trăm ở thành phố Denver.
Mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Hoa Kỳ, đã lên đến mức 5.66 phần trăm, so với mức 2.66 phần trăm trong 1 năm trước đó.
Theo những tiên đoán thì vào cuối tháng 9 này, quỹ dự trũ liên bang Mỹ sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm, và như thế mức lãi suất nợ nhà còn gia tăng thêm ít nhất 0.75 phần trăm vào cuối tháng 9 này.
Theo ông Mark Zandi, kinh tế gia trưởng của công ty nghiên cứu đầu tư Moody’s Analytics thì giá nhà ở Hoa Kỳ có thể sút giảm thêm 20 phần trăm trong năm tới 2023?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email