Nền kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang Ontario sẽ phục hồi vào năm 2025?

Toronto:Theo nhận định của các giới chức của phòng thương mại tỉnh bang Ontario thì nền kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang này, sẽ không phục hồi cho đến năm 2025?
Chính vì thế các giới chức của phòng thương mại tỉnh bang Ontario đã kêu gọi chính quyền tỉnh bang nên có những cắt giảm thuế, cho tổ chức những cuộc du lịch mà du khách đến Canada mua cần sa, cũng như xây cất những chúng cư nhà rẻ tiền, để thu hút thêm nhân viên từ ngoại quốc.
Theo kết quả những cuộc thăm dò của phòng thương mại tỉnh bang Ontario thì số thương vụ của nền kỹ nghệ du lịch trong tỉnh bang trong năm nay 2022, chỉ bằng 64 phần trăm số thương vụ năm 2019, và 70 phần trăm những chủ nhân các cơ sở thương mại có liên quan đến ngành kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang Ontario, cho biết là họ phải mượn thêm nợ để có thể duy trì những hoạt động trong thời gian những tháng qua.
Cũng theo bản tường trình thì hiện nay nhu cầu cần thêm nhân viên trong ngành kỹ nghệ du lịch ở tỉnh bang Ontario gia tăng 81 phần trăm và chính quyền tỉnh bang Ontario phải có những chương trình tuyển mộ thêm nhân viên làm cho ngành du lịch, đến từ nước ngoài.
Bản tường trình của phòng thương mại tỉnh bang Ontario cũng cho biết là 92 phần trăm sinh viên học chương trình 2 năm về ngành du lịch ở trường cao đẳng Centennial ở Toronto là những sinh viên ngoại quốc, và phần lớn những sinh viên này đều muốn ở lại Canada, sau khi tốt nghiệp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email