Nền kỹ nghệ làm bia thủ công phát triển mạnh.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 24 tháng 7, thì nền kỹ nghệ làm bia thủ công ( craft beer) phát triển mạnh ở tỉnh bang Quebec, đã giúp phục hồi lại kỹ nghệ trồng hops, một loại nguyên liệu chính dùng làm bia.
Nền kỹ nghệ trồng nguyên liệu làm bia đã phát triển mạnh ở tỉnh bang Quebec trong những năm trước năm 1940s. Sau đó thì số người trong hops sút giảm, và số nông gia trồng hops gia tăng trở lại bắt đầu từ những năm 2010, khi giá nguyên liệu làm bia gia tăng.
Ông Luc Fortin là một nông gia bắt đầu trồng hops từ năm 2011 và nông trại của ông ngày một bành trướng.
Theo ông Fortin thì có đến 4 ngàn loại hops khác nhau và 500 hops trong số 4 ngàn loại này có thể dùng làm bia.
Cũng theo ông Fortin thì hiện có 45 nông gia trồng hops ở tỉnh bang Quebec và họ đã thiết lập hiệp hội những nhà trồng hops ở tỉnh bang Quebec lấy tên là Houblon Quebec.
Số người làm rượu thủ công gia tăng không những ở Canada mà còn trên toàn thế giới và đã giúp làm phát triển kỹ nghệ trồng hops ở tỉnh bang Quebec trong những năm qua.