Nền kỹ nghệ trốn thuế ở Canada lên đến 45.6 tỷ dollars

Toronto: Những tin tức vừa được sở Thống Kê Canada loan báo hôm thứ hai ngày 20 tháng 6, thì nền kỹ nghệ trốn thuế (underground economy) ở Canada ước tính lên đến 45.6 tỷ dollars trong năm 2013, và đã tương đương với 2.4 phần trăm tổng sản lượng nội địa GDP.

Phần lớn số tiền trốn thuế này là ngành kỹ nghệ xây cất, chiếm 27.8 phần trăm, bà theo sau là ngành kỹ nghệ bán lẻ, chiếm 12.5 phần trăm tổng số thương vụ của ngành kỹ nghệ trốn thuế.

Nơi có ngành kỹ nghệ trốn thuế cao nhất là tỉnh bang Quebec, nơi hùng cứ của các băng đảng Mafia. Vùng Nunavut là nơi ít có kỹ nghệ trốn thuế nhất. Điều này cũng hiển nhiên, khi phần lớn cư dân sinh sống trên miền Bắc Canada, sống nhờ vào sự tài trợ của chính quyền liên bang.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email