nén nhang hồn

Khê Kinh Kha

em yêu,
hãy thắp cho anh nén nhang buốn
để anh cầu nguyện cho quê hương
cho những linh hốn còn than khóc
và cả dân tộc trong đau thương

tổ quốc chúng mình vẫn điên linh
vẫn bao gông xiềng trói dân lành
bao người yêu nước trong ngục tối
oán hờn tràn ngập trong buồng tim

sộng núi bây giờ vẫn thở than
Trường Sơn khô lá vì hờn căm
Hồng Hà vẫn đỏ mầu máu hận
Cửu Long cúi mặt khóc ầm thầm

ruộng vườn khô cằn theo tháng năm
đồng vắng bây giơ đầy cỏ hoang
ai cày ai cấy từng bông lúa?
đàn bò bơ vơ, nhớ ruộng đồng

em thơ giờ lưu lạc chân trời
trường làng hiu quạnh quá em ơi
người thầy già nua tìm mỏi mắt
chỉ thấy màng đêm cùng lệ rơi

anh cũng đốt hồn thành hương nhang
để anh quyện với hồn núi sông
rồi mai anh chết trong hờn oán
xác thân làm phân bón quê hương

khê kinh kha

Xem thêm

Nhận báo giá qua email