Nga chuẩn bị xâm chiến Ukraine, tòa đại sứ Mỹ xin lệnh di tản.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức vừa loan báo trong ngày thứ bảy 22 tháng giêng, thì chuyến viện trợ đầu tiên của Hoa Kỳ cho xứ Ukraine đã đến phi trường Kyiv. Trong chuyến hàng lần này gồm cả 200 ngàn cân Anh những vũ khí quân dụng cho quân đội xứ Ukraine trong việc ngăn chận cuộc xâm lăng của quân đội Nga có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Hàng trăm ngàn quân Nga với xe tăng, trọng pháo đã được động đến biên giới Ukraine trong những ngày qua.
Ngoài ra hải quân Nga cũng đem những chiến hạm đến biển Đen và đem quân sang xứ Belarus, xứ láng giềng của Ukraine.
Theo nhận định của các giới chức thẩm quyền trong quân lực Ukraine thì Nga sẽ đem quân qua xâm chiếm Ukraine là một điều sẽ không thể tránh được, và cuộc xâm lăng có thể diễn ra ở ba mặt: từ Nga và Belarus và bờ biển.
Cũng trong ngày thứ bảy 22 tháng giêng, ông đại sứ Hoa Kỳ ở Ukraine đã xin phép bộ ngoại giao Mỹ cho di tản những nhân viên và gia đình, xét ra không cần thiết, khỏi tòa đại sứ ở Kyiv.
Trước đó trong ngày thứ sáu 21 tháng giêng, ông Anthony Blinken, bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ đã gặp ông bộ trưởng ngoại giao Nga để tìm giải pháp ngoại giao cho sự kiện này, nhưng dường như đã không đi đến 1 kết quả nào?
Theo những nhận định của các cơ quan tình báo tây phương thì tổng thống Putin có thể đem quân vào trợ giúp những nhóm phiến loạn ở Ukraine, là đồng minh với Nga, để lật đổ chính quyền đương thời và thay vào đó bằng một chính quyền thân Nga.
Hiện nay chính quyền Nga đòi các nước Tây Phương không được cho xứ Ukraine gia nhập vào liên minh Bắc Đại Tây Dương ( NATO) và Hoa Kỳ phải rút các võ khí trang bị cho các quốc gia ở Âu Châu ra khỏi các xứ này: một đòi hỏi không thể chấp nhận đối với Hoa Kỳ.