Ngân hàng cho thêm tiền, để có khách hàng mượn nợ nhà.

Copenhagen, Đan Mạch: Người ta có thể nói là lãi suất nợ mua nhà ở Bắc Mỹ sẽ không bao giờ thấp hơn mức lãi suất nợ nhà ở một ngân hàng Đan Mạch.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 8, ngân hàng Đan Mạch có tên là Jyske Bank đã công bố việc cho mượn tiện mua nhà 10 năm cố định với lãi suất là trừ 0.5 phần trăm: điều này có nghĩa là những khách hàng mượn tiền nợ nhà loại 10 năm sẽ đượcngân hàng trả tiền 0.5 phần trăm lên số tiền mượn, trong vòng 10 năm.
Nhưng những người mượn tiền vẫn phải trả những lệ phí ngân hàng khác ( cost and fees)
Chuyện lạ nhưng có thật.
Giá nhà ở Đan Mạch vì thế gia tăng vì có nhiều người có khả năng mua nhà: mượn tiền mua nhà còn được trả thêm tiền!
Trong khi tiền lời của các loại trái phiếu trên thế giới đã xuống đến mức 0 phần trăm, có nghĩa là người ta bỏ tiền mua các loại trái phiếu sẽ không được trả tiền lời, mà nhiều ngân hàng còn tính lệ phí: lệ phí gửi tiền không có lời thì để tiền mặt ở nhà hay cho vào tủ an toàn mướn ở nhà băng thì còn đỡ bị lệ phí!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email