Ngân hàng CIBC mua lại toàn bộ hệ thống thẻ tín dụng của Costco ở Canada

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm ngày 2 tháng 9, ngân hàng CIBC ở Toronto đã đạt được một thỏa thuận mua lại hệ thống thẻ tín dụng Costco ở Canada.
Giá cả của việc mua bán này không được công bố, nhưng phát ngôn viên của ngân hàng CIBC nói là số tiền nợ của khách hàng có thẻ tín dụng Costco lên đến trên 3 tỷ dollars.
Tưởng cũng nên nói thêm khách hàng của tiệm Costco phải sử dụng thẻ tín dụng Capital One của công ty này khi vào mua hàng hóa trong tiệm.
Việc mua lại số khách hàng có thẻ tín dụng Capital sẽ làm gia tăng số khách hàng dùng thẻ tín dụng cũa ngân hàng CIBC.
Theo lời người phát ngôn viên của ngân hàng CIBC thì khách hàng mua đồ ở Costco ở Canada, vẫn tiếp tục dùng thẻ master Capital One cho đến năm tới 2022, khi ngân hàng CIBC sẽ ấn hành một loại thẻ mới, thay thế cho thẻ Capital One.
Công ty bách hóa Costco Canada có trên 100 chi nhánh trên toàn Canada.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email