Ngân hàng Royal bỏ ra 13.5 tỷ dollars mua lại chi nhánh ngân hàng HSBC ở Canada

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 30 tháng 11, ngân hàng Royal cho biết sẽ bỏ ra 13.5 tỷ dollars, mua lại toàn bộ cổ phiếu của chi nhánh ngân hàng HSBC tại Canada.
Ngân hàng Royal hiện nay đã là ngân hàng lớn nhất Canada. Việc mua thêm ngân hàng HSBC Canada sẽ còn biến ngân hàng Royal thành một đại ngân hàng lớn nhất Canada.
Ngân hàng Royal có khoảng 90 ngàn nhân viên tại các chi nhánh ngân hàng trên toàn thế giới ,phục vụ cho khoảng 17 triệu khách hàng, trong khi ngân hàng HSBC Canada có khoảng 143 chi nhánh và 4,200 nhân viên trên toàn Canada.
5 đại ngân hàng ở Canada theo thứ tự:
-Ngân hàng Royal với số lợi tức trong năm 2021 là 49.69 tỷ dollars
– Ngân hàng Toronto Dominion với số lợi tức 42.69 tỷ dollars
-Ngân hàng Scotiabank với số lợi tức 31.25 tỷ dollars
-Ngân hàng Montreal với số lợi tức 27.19 tỷ dollars
-Ngân hàng CIBC với số lợi tức 20.02 tỷ dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email