Ngân hàng Royal bỏ ra 200 triệu dollars tăng lương để giữ nhân viên ở lại làm việc.

Toronto: Theo những công bố trong ngày thứ hai 9 tháng 5, ngân hàng Royal Bank of Canada cho biết là ngân hàng này sẽ bỏ ra 200 triệu dollars để tăng lương cho nhân viên cũng như cho thêm các bổng lộc hưu trí và những bổng lộc khác.
Mục tiêu của việc tăng lương và cho thêm bổng lộc của ngân hàng Royal là ngân hàng này muốn giữ các nhân viên ở lại, không muốn họ đi tìm việc ở các ngân hàng hay các công ty tài chánh khác.
Ngân hàng Royal sẽ tăng lương cho ba cấp bậc thấp nhất trong ngân hàng và bao gồm khoảng 50 phần trăm tổng số nhân viên.
Những nhân viên ở ba cấp bậc thấp này sẽ được tăng lương 3 phần trăm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay 2022.
Ngoài ra ngân hàng Royal cũng gia tăng những bổng lộc về hưu bổng và nghỉ hè cho số nhân viên này.
Ngân hàng Royal có khoảng 90 ngàn nhân viên làm việc ở các chi nhánh ngân hàng ở Canada, Mỹ và nhiều nơi trên toàn thế giới.
Với nhu cầu cần người nhất là những người có khả năng về toán học cũng như về điện toán ở lãnh vực ngân hàng ngày một tăng, trong khi số nhân lực lại sút giảm. Chính vì thế các ngân hàng lớn ở Canada đã phải tung ra những phương cách mới nhằm duy trì cũng như mướn thêm nhân viên, sau khi đại dịch đã chấm dứt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email