Ngân hàng Scotiabank bỏ ra 2.9 tỷ Mỹ kim mua lại cổ phiếu của một ngân hàng Chí Lợi

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ  ba ngày 28 tháng 11, ngân hàng Scotiabank sẽ bỏ ra 2.9 tỷ Mỹ kim, mua lại đa số cổ phiếu của một ngân hàng ở Chí Lợi.

Ngân hàng Scotiabank dự trù bỏ ra 2.9 triệu Mỹ kim mua lại 68.19 phần trăm số cổ phiếu của ngân hàng  BBVA ở Chí Lợi.

Nếu  việc mua lại  số cổ phiếu nếu được chấp thuận, thì ngân hàng Scotiabank sẽ  có  14 phần trăm số thị trường ngân hàng ở Chí Lợi và các quốc gia Nam Mỹ nằm trên bờ Thái Bình Dương.

Ngân hàng Scotiabank cũng sẽ trở thành ngân hàng tư nhân, không trực thuộc chính quyền,  lớn hàng thứ ba tại Chí Lợi.

Ngân hàng BBVA có  4 ngàn nhân viên và 127 chi nhánh trên toàn xứ Chí Lợi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email