Ngân hàng Scotiabank mua lại toàn bộ cổ phiếu của công ty đầu tư Jarislowsky Fraser.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 12 tháng 2, ngân hàng Scotiabank đã cho biết là ngân hàng bỏ ra 950 triệu dollars mua lại công ty đầu tư Jarislowsky Fraser ở Toronto.
Đây là lần thứ nhì trong năm nay, ngân hàng Scotiabank đã bỏ ra một số tiền lớn mua lại các công ty đầu tư, ngân hàng để bành trướng hoạt động.
Ngân hàng Scotiabank, đại ngân hàng lớn hàng thứ ba ở Canada, trong tháng giêng năm nay, cũng bỏ tiền mua lại chi nhánh ngân hàng Citibank ở xứ Columbia.
Ngân hàng Scotiabank là ngân hàng chú trọng vào việc bành trướng hoạt động sang các quốc gia ở Thái Bình Dương và Nam Mỹ như Mễ Tây Cơ,Peru, Chí Lợi và Columbia.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email