Ngân hàng TD gia tăng mức lãi suất nợ nhà

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 1 tháng 11, ngân hàng TD đã cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà căn bản (prime rate) từ 2.70 phần trăm lên đến 2.85 phần trăm.

Sự gia tăng này, theo phát ngôn viên của ngân hàng TD, chỉ ảnh hưởng đến những người mượn nợ nhà thả nổi, vì mức lãi suất thả nổi, sẽ gia tăng theo mức lãi suất căn bản.

Sự gia tăng này của ngân hàng TD là một điều ngạc nhiên, vì ngân hàng trung ương Canada vẫn duy trì mức lãi suất chính ở mức 0.5 phần trăm,không thay đổi trong nhiều tháng qua.

Cũng theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì các ngân hàng lớn ở Canada như ngân hàng Royal, CIBC,Bank of Montreal, Scotiabank..có thể  sẽ gia tăng mức lãi suất nợ nhà căn bản trong những ngày sắp tới?

Nhận báo giá qua email