Ngân hàng Toronto Dominion giảm mức lãi suất nợ nhà dài hạn

Toronto: Trong hôm thứ ba ngày 4 tháng 2, ngân hàng Toronto Dominion đã cho cắt giảm mức lãi suất nợ nhà cố định 5 năm từ 5.34 phần trăm xuống 4.99 phần trăm.
Theo bà Ana Aujla, phát ngôn viên của ngân hàng TD thì mục tiêu của việc cắt giảm mức lãi suất của ngân hàng này, là muốn tìm thêm khách hàng.
Theo bà Sherry Cooper, kinh tế gia trưởng của công ty tài chánh the Dominion Lending Centres thì các ngân hàng Canada còn phải cắt giảm mức lãi suất nợ nhà thêm nữa, để giúp cho nhiều gia đình nhất là những gia đình trẻ có khả năng mua nhà.
Hai cản trở cho việc phát triển nền kỹ nghệ địa ốc mua nhà ở Canada là giá nhà cũng như mức lãi suất nợ nhà quá cao.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh, thì các ngân hàng ở Canada sẽ theo gương của ngân hàng TD, cho giảm mức lãi suất nợ nhà trong những ngày sắp tới?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email