Ngân hàng trung ương Âu Châu không thay đổi mức lãi suất

Frankfurt, Đức: Trong ngày thứ tư 10 tháng 4, ngân hàng trung ương Âu Châu đã giữ nguyên mức lãi suất không thay đổi. vì những lo âu về việc nước Anh đang sửa soạn tách rời khỏi liên hiệp Âu Châu và những đe dọa về cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ.
Ngân hàng trung ương Âu Châu cũng như ngân hàng trung ương Canada và quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ đã không cho thay đổi mức lãi suất ở các xứ này trong những tháng qua