Ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 9, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm và ở mức 3.25 phần trăm.
Đây là lần gia tăng thứ 5, mức lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương Canada từ đầu năm nay 2022 cho đến nay.Mức lãi suất căn bản của những ngày đầu năm nay chỉ có 0.25 phần trăm và đã gia tăng lên đến 3.25 phần trăm.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản trong năm nay, và có thể cắt giảm bớt trong năm tới?
Ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần trong những tháng qua, để ngăn cản sự gia tăng phi mã của mức lạm phát: mức lạm phát ỡ Canada trong tháng 6 năm nay 2022 là 8.1 phần trăm và ở mức 7.6 phần trăm tromg tháng 7.
Một trong những yếu tố làm mức lạm phát gia tăng là giá nhà cửa và giá xăng và cả hai thứ đều sút giảm trong những tháng qua.
Người ta hy vọng là ngân hàng sẽ không gia tăng thêm mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp tới, khi mức lạm phát đang trên đà đi xuống?
Theo ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada thì ông hy vọng nền kinh tế Canada sẽ chỉ suy thoái nhẹ ( soft landing) và mục tiêu của ngân hàng trung ương là đưa tỷ lệ lạm phát ở Canada xuống còn 2 phần trăm trong tương lai?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email