Ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên 4.25 phần trăm

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 12,ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm, và ở mức 4.25 phần trăm.
Đây là mức lãi suất căn bản ở Canada cao nhất từ năm 2008 cho đến nay.
Các ngân hàng ở Canada cũng đồng loạt cho gia tăng mức lãi suất nợ nhà: mức lãi suất loại 5 năm cố định ở các ngân hàng TD và Royal đã lên đến 5.7 phần trăm.
Trong khi mức lời chính ( prime rates) của các ngân hàng Canada cũng gia tăng thêm 0.5 phần trăm, từ mức 5.95 phần trăm lên 6.45 phần trăm.
Kể từ tháng 3 năm nay 2022 cho đến nay, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản 7 lần, từ mức 0.25 phần trăm lên đến 4.25 phần trăm như hiện nay.
Tuy nhiên cũng theo bản công bố thì ngân hàng trung ương Canada có thể sẽ không cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản trong những ngày sắp tới?
Hiện có nhiều chuyên gia tài chánh cho là nếu ngân hàng trung ương Hoa Kỳ và Canada tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản một cách mạnh mẽ, nguy cơ của một cuộc suy thoái nền kinh tế sẽ xảy ra trong năm tới 2023?
Theo các chuyên gia kinh tế của ngân hàng CIBC thì ngân hàng trung ương Canada sẽ giữ nguyên mức lãi suất căn bản 4.25 phần trăm cho đến năm 2024?
Nhưng theo nhận xét của ông Earl Davis, kinh tế gia của ngân hàng Montreal thì ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.25 phần trăm vào đầu năm tới 2023?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email