Ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 7, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm và mức lãi suất căn bản hiện ở mức 2.50 phần trăm.
Đây là mức lãi suất căn bản gia tăng cao nhất trong 1 lần kể từ trước đến nay và làm ngạc nhiên nhiều người.
Các chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho tăng mức lãi suất thêm 0.75 phần trăm và ít ai nghĩ là mức lãi suất sẽ gia tăng cao hơn 0.75 phần trăm?
Theo bản công bố của ngân hàng trung ương thì “Với mức cung vượt mức cầu, với lạm phát , hội đồng quản trị ngân hàng đã quyết định đi trước bằng cách tăng lãi suất căn bảm thêm 100 điểm hay 1 phần trăm”
Mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 2.5 phần trăm và là mức lãi suất căn bản cao nhất kể từ năm 2008 cho đến nay.
Với mức lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng, các chuyên gia tài chánh tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ ở mức 3.25 phần trăm vào cuối năm nay 2022?
Theo ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada thì việc cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm là một điều cần thiết, để chống lại sự gia tăng của mức lạm phát: mức lạm phát ở Canada hiện nay là 7.7 phần trăm: mức lạm phát cao nhất ở Canada trong vòng 40 năm qua.
Thống đốc Macklem cũng nói là mục tiêu của ngân hàng trung ương Canada là hạ mức lạm phát xuống còn 2 phần trăm và tìm cách giúp nền kinh tế suy thoái nhẹ ( soft landing for the economy)

Nhận báo giá qua email