Ngân hàng trung ương Canada có thể theo gương ngân hàng trung ương Hoa Kỳ: mức lãi suất căn bản sẽ gia tăng 0.75 phần trăm?

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 15 tháng 6, quỹ Dự Trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản ở xứ này thêm 0.75 phần trăm: mức gia tăng nhiều nhất từ ngân hàng trung ương Mỹ, kể từ năm 1994 cho đến nay.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh, thì vào kỳ gia tăng mức lãi suất trong tháng 7 sắp đến, ngân hàng trung ương Canada có thể theo gương ngân hàng trung ương Mỹ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 % ?
Mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ hiện nay từ 1.5 phần trăm lên đến 1.75 phần trăm.
Tại Canada, sau khi ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng hai lần, mỗi lần 0.5 phần trăm thì mức lãi suất căn bản ở Canada hiện nay là 1.5 phần trăm.
Theo nhận định của ông Josh Nye, kinh tế gia thâm niên của ngân hàng RBC thì ngân hàng trung ương Canada sẽ theo gương ngân hàng trung ương Mỹ, sẽ cho tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm vào tháng 7 sắp đến?
Nhiều chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Canada vào cuối năm nay 2022, sẽ ở mức 2.75 phần trăm so với 1.5 phần trăm như hiện nay.