Ngân hàng trung ương Canada gia tăng mức lãi suất căn bản lên 1.5 phần trăm

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 1 tháng 6, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 1 phần trăm lên 1.5 phần trăm, đúng như những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh.
Ngân hàng trung ương Canada đã phải cho gia tăng mứ lãi suất căn bản nhiều lần trong năm nay, để ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát: mức lạm phát trong tháng 4 vừa qua ở Canada, đã lên đến mức 6.8 phần trăm, mức gia tăng cao nhất trong vòng 30 năm qua.
Trong bản công bố, ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada nói là ông có thể phải cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa vì nguy cơ của mức lạm phát.
Lần họp kế tiếp của ngân hàng trung ương Canada là là ngày 13 tháng 7 và các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là mức lãi suất căn bản sẽ còn gia tăng thêm 0.5 phần trăm và ở mức 2 phần trăm: vào cuối năm nay mức lãi suất căn bản có thể gia tăng lên từ 2.5 phần trăm cho đến 2.75 phần trăm?
Mức lãi suất căn bản gia tăng kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà.
Hiện nay mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định khoảng 5 phần trăm. Mức lãi suất này có thể lên đến 6.5 phần trăm vào cuối năm, theo sự gia tăng của mức lãi suất căn bản.
Một người mua căn nhà 1 triệu dollars, trả down 200, 000 dollars và mượn 800 ngàn dollars nợ nhà.
Với mức lãi suất 5 phần trăm và với loại nợ 5 năm cố định, người này sẽ phải trả hàng tháng tiền nợ nhà $4,652.
nếu mức lãi suất nợ nhà lên đến 6.5 phần trăm, thì người chủ nhà sẽ phải trả nợ nhà hàng tháng lên đến $5,358.