Ngân hàng trung ương Canada gia tăng mức lãi suất căn bản lên 1 phần trăm

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 13 tháng 4, ngân hàng trung ương Canada đã tăng mức lãi suất căn bản từ 0.5 phần trăm lên 1 phần trăm: gia tăng 100% mức lãi suất và sự gia tăng này là mức gia tăng cao nhất trong 1 lần, trong vòng trên 20 năm qua
Theo ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada thì ngân hàng trung ương cho gia tăng nhanh mức lãi suất vì mức lạm phát ở Canada đã lên quá cao và mức lạm phát này sẽ không sút giảm trong một thời gian dài.
Ông thống đốc ngân hàng trung ương cũng nói là mức lãi suất căn bản sẽ còn tăng cao hơn nữa cho đến khi đến mức trung tính ( neutral): theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì mức trung tính từ 2% lên đến 3%.
Ông thống đốc ngân hàng trung ương cũng nói là cuộc chiến ở Ukraine cũng làm gia tăng giá nhiên liệu và nông phẩm cũng như làm cắt đứt hệ thống cung cấp thực phẩm cho thế giới.
Theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì mức lạm phát ở Canada trong 6 tháng đầu năm nay 2022 sẽ ở mức trên 6 phần trăm, và mức lạm phát này sẽ giảm xuống còn từ 1 phần trăm cho đến 3 phần trăm trong 6 tháng cuối năm và sẽ ở mức 2.5 phần trăm trong năm tới 2023?
Các ngân hàng Canada ngay lập tức cho gia tăng mức lãi suất chính ( prime rate) của các ngân hàng này: mức lãi suất chính ở các ngân hàng Royal, TD, Commerce, Nova Scotia.. đã gia tăng 0.5 phần trăm và ở mức 3.2 phần trăm. Như thế các mức lãi suất nợ nhà cũng sẽ gia tăng thêm 0.5 phần trăm?