Ngân hàng trung ương Canada sẽ cho tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm?

Ottawa: Vào ngày 1 tháng 6, ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản.
Trước đây các chuyên gia tài chánh ước tính là ngân hàng trung ương sẽ gia tăng mức lãi suất mỗi lần 0.25 phần trăm, nhưng với tỷ lệ lạm phát lên đến mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, các chuyên gia tài chánh tiên đoán là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa và mỗi lần ít nhất là 0.5 phần trăm.
Như thế vào ngày 1 tháng 6, mức lãi suất căn bản ở Canada có thể từ 1 phần trăm lên 1.5 phần trăm.
Tại Hoa Kỳ, quỹ Dự Trữ Liên Bang cũng cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm và hiện ở mức 1 phần trăm.
Tỷ lệ lạm phát ở Canada trong tháng 4 vừa qua đã ở mức 6.8 phần trăm, mức lạm phát cao nhất ở Canada trong vòng 30 năm qua.
Nhiều chuyên gia kinh tế tiên đoán là mức lãi suất căn bản ở Canada có thể lên đến 2.5 phần trăm vào tháng 9 năm nay 2022?
Như thế mức lãi suất nợ nhà sẽ gia tăng theo mức lãi suất căn bản và có thể sẽ gia tăng thêm từ 1 phần trăm đến 2 phần trăm vào cuối năm nay.