Ngân hàng trung ương Canada sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản?

Ottawa: Ngân hàng trung ương Canada sẽ nhóm họp vào ngày thứ tư 7 tháng 9 và sẽ quyết định có cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản hay không?
Trong kỳ họp trong tháng 7, ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm và ở mức 2.5 phần trăm.
Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh thì lần này, thì các thống đốc ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm, và như thế mức lãi suất căn bản sẽ là 3.25 phần trăm: gia tăng 3 phần trăm kể từ đầu năm cho đến nay.
Theo nhận định của kinh tế gia Taylor Schleich của ngân hàng National thì ông nghĩ là sau lần gia tăng này, các thống đốc ngân hàng trung ương sẽ không cho gia tăng mức lãi suất thêm nữa trong suốt năm nay?
Cũng theo kinh tế gia Schleich thì mức lạm phát ở Canada đã chậm bước tiến nhanh chóng hơn theo những dự đoán trước đây.
Tuy nhiên với sự gia tăng của mức lãi suất căn bản,sẽ kéo theo sự gia tăng của mức lãi suất nợ nhà: mức lãi suất nợ nhà ỏ Canada sẽ tăng thêm ít nhất 0.75 phần trăm trong những ngày sắp tới?
Một trong những lý do khiến các kinh tế gia lạc quan là giá xăng dầu: giá xăng ở vùng thủ phủ Toronto đã lên đến mức cao nhất là $2.15 một lít trong tháng 2 năm nay 2022, và đã xuống còn ở mức $1.45 một lít trong ngày thứ bảy 3 tháng 9.
Mức lạm phát sút giảm sẽ giúp các thống đốc của ngân hàng trung ương Canada tạm ngưng việc gia tăng mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp tới?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email