Ngân hàng trung ương Canada tăng mức lãi suất căn bản cao nhất trong một lần

Hôm thứ Tư 14/7, ngân hàng trung ương Canada cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm và mức lãi suất căn bản ở Canada đã lên tới 2.5 phần trăm: mức gia tăng cao nhất trong 1 lần của ngân hàng trung ương Canada.

Bắt đầu từ ngày đầu năm nay 2022, mức lãi suất căn bản ở Canada chỉ có 0.25 phần trăm và trong vòng 7 tháng, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất 4 lần: 1 lần 0.25 phần trăm, hai lần 0.5 phần trăm và lần mới đây là 1 phần trăm.

Sự gia tăng của mức lãi suất căn bản sẽ kéo theo sự gia tăng của các mức lãi suất khác như lãi suất nợ xe, lãi suất nợ nhà.

Những người mượn tiền nợ nhà với mức lãi suất cố định sẽ phải trả thêm tiền lời khi họ mượn tiền trở lại, trong khi những người sẽ phải trả tiền nợ nhà cao ngay lập tức là những người mượn tiền nợ nhà với mức lãi suất thả nổi.

Các ngân hàng TD và Royal ngay lập tức cho gia tăng mức lãi suất mượn tiền chính ( prime lending rates) từ 3.7 phần trăm lên 4.7 phần trăm.

Mức lãi suất loại nợ nhà 5 năm cố định ở nhiều ngân hàng Canada hiện nay là 5.34 phần trăm và có thể sẽ gia tăng thêm 1 phần trăm trong những ngày sắp tới.

Một người mượn $500,000 mua nhà với lãi suất thả nổi hiện nay là 2.85 phần trăm phải trả $2,735 một tháng, và nếu mức lãi suất tăng lên 3.85 phần trăm thì người này sẽ phải trả tiền nợ nhà $2,990 một tháng.

Theo ông Tiff Macklem, thống đốc ngân hàng trung ương Canada thì việc cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 1 phần trăm là một điều cần thiết, để chống lại sự gia tăng của mức lạm phát: mức lạm phát ở Canada hiện nay là 7.7 phần trăm: mức lạm phát cao nhất ở Canada trong vòng 40 năm qua.

Thống đốc Macklem cũng nói là mục tiêu của ngân hàng trung ương Canada là hạ mức lạm phát xuống còn 2 phần trăm và tìm cách giúp nền kinh tế suy thoái nhẹ ( soft landing for the economy).

Nhận báo giá qua email