Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cho tăng mức lãi suất

Hoa Thịnh Đốn: Ngân hàng trung ương Mỹ hay Quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ vừa cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm, và đây là lần gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều nhất trong vòng 20 năm qua ở Hoa Kỳ.
Đồng thời các viên chức của ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm số tiền tung ra thị trường như đã làm trong thời có đại dịch. Ngân hàng trung ương Mỹ đã bỏ ra 9 ngàn tỷ Mỹ kim mua công trái phiếu và chứng thư nợ nhà ( mortgage backe securities) trong thời có đại dịch, với mục đích là gia tăng số tiền luân chuyển trên thị trường, duy trì sự phát triển của nền kinh tế.
Bắt đầu từ tháng 6, ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm số tiền tung ra thị trường mỗi tháng lên đến 90 tỷ Mỹ kim.
Với mức lạm phát gia tăng mạnh, các chuyên gia tài chánh tiên đoán là ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ còn phải cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm nhiều lần nữa cho đến mức từ 3 phần trăm cho đến 3.25 phần trăm vào cuối năm nay 2022.

Nhận báo giá qua email