Ngân sách liên bang 2019

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 19 tháng 3,ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh liên bang đã công bố bản ngân sách năm 2019, chỉ vài tháng trước khi cử tri đi bầu lại chọn người đại diện tại nghị viện liên bang.
Chính quyền liên bang của thủ tướng Trudeau sẽ chi tiêu thêm cho những chương trình xã hội, và số thâm thủng ngân sách sẽ gia tăng lên đến 19.8 tỷ dollars trong tài khóa 2019-2020.
-Bảo hiểm thuốc ( national pharmacare): chính quyền liên bang sẽ thiết lập một cơ quan đặc trách chuyên thương thảo với các công ty dược phẩm, mua thuốc cho Canada, đặt nền móng tương lai cho một chương trình bảo hiểm dược phẩm đại chúng trên toàn Canada.
– Chính quyền liên bang bỏ ra 1.7 tỷ dollars trong vòng 5 năm và $586 triệu dollars một năm cho những năm sau đó trong việc tài trợ cho những người Canadians nâng cấp nghề nghiệp chuyên môn hay học thêm một nghề mới, trong khi vẫn còn làm nghề cũ.
– Chính quyền liên bang bỏ ra 1.8 tỷ dollars cho chuyện an ninh biên giới, gồm cả việc mướn thêm những thẩm phán cứu xét những đơn xin tỵ nạn.
– Tài trợ 3.9 tỷ dollars cho những nông gia trong ngành kỹ nghệ sữa, bị ảnh hưởng bởi những thay đổi trong thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới.
– Số thâm thủng ngân sách trong tài khóa 2019-2020 ở mức 19.8 tỷ dollars và sẽ giảm xuống còn ở mức 11.4 tỷ dollars vào năm 2024.
-2.2 tỷ dollars cho các chính quyền thị chính và thổ dân trong những dự án xây cất hạ tầng cơ sở.
– Tài trợ 1.2 tỷ dollars cho các dự án cung cấp dịch vụ cho những bộ lạc thổ dân.
– Giảm tiền lời nợ sinh viên từ mức hiện hành là tiền lời chính cộng thêm 2.5 phần trăm xuống chỉ còn mức lời prime rate mà thôi.
-Để giúp những người mua nhà lần đầu, chính quyền liên bang cho phép những người này có quyền rút tối đa $35,000 từ quỹ hưu cá nhân RRSP, thay vì $25,000 như trước. Ngoài ra những người mới mua nhà lần đầu mà lợi tức dưới $120,000 một năm, sẽ được tài trợ một phần chi phí mượn nợ nhà, trong số nợ nhà không lớn hơn 4 lần số lợi tức thường niên của gia đình này.