Ngân sách quốc gia năm 2016

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 22 tháng 3, ông Bill Morneau, tổng trưởng tài chánh liên bang đã công bố bản ngân sách cho tài khóa năm 2016-2017, bản ngân sách đầu tiên của tân chính quyền đảng Tự Do.

Theo lời ông tổng trưởng Morneau, thì bản ngân sách này sẽ tạo thêm 100 ngàn công ăn việc làm, giúp sự phát triển lại của nền kinh tế bằng những chương trình tu sửa đường xá, cầu cống, cũng như trợ giúp các gia đình ở lớp trung lưu, cũng như những gia đình nghèo.

Cũng theo ông tổng trưởng thì bản ngân sách cũng có những chương trình giúp sinh viên, những người lớn tuổi có lợi tức thấp, những người thất nghiệp và những thổ dân.

Với nhiều mục đích giúp đỡ như thế, số tiền chi tiêu cũng gia tăng:số thâm thủng ngân sách lên đến 29.4 tỷ dollars, thay vì 10 tỷ dollars như những ước tính trước đây.

Cũng theo ông tổng trưởng tài chánh thì cần ít ra là 5 năm, chính quyền liên bang mới có thể có một ngân sách quân bằng, không thâm thủng. Trong tài khóa 5 năm sắp đến, tổng số thâm thủng lên đến trên 100 tỷ dollars.

Những điểm đáng chú ý trong bản ngân sách:
-23 tỷ dollars cho chương trình Canada Child Benefits, nhằm giúp cho 330 ngàn trẻ em thoát cảnh nghèo đói.
-Gia tăng tiền phụ cấp bảo đảm, GIS, cho những người già có lợi tức thấp, thêm 10 phần trăm.
-11.9 tỷ dollars cho các hệ thống vẫn chuyển công cộng, xây nhà rẻ tiền cho những người có lợi tức thấp, cũng như tu sửa các hệ thống dẫn nước uống.
-3.4 tỷ dollars tu sửa các công viên, hải cảng, phi trường và làm sạch các khu vực ô nhiễm môi trường.
-8.4 tỷ dollars cho các bộ lạc thổ dân First Nations trong các lãnh vực giáo dục, nhà cửa và cung cấp nước uống.
-Tăng tiền học bổng sinh viên (Canada Student Grant) từ $2,000 lên $3,000 cho những sinh viên thuộc gia đình nghèo, và $1,200 cho những sinh viên thuộc các gia đình lớp trung lưu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email