Ngân sách tỉnh bang Ontario, thời tiền bầu cử.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 7 tháng 3, ông Charles Sousa, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario loan báo là ông sẽ công bố bản ngân sách vào ngày 28 tháng 3 sắp tới. Bản ngân sách tỉnh bang Ontario được công bố sớm trong năm nay, vì có cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang vào ngày 7 tháng 6 sắp đến.
Bản ngân sách sắp công bố cũng sẽ liệt kê những thành quả mà chính quyền tỉnh bang Ontario đạt được, thông báo cho cư dân, trước khi họ đi bầu.
Trong bài diễn văn đọc hôm thứ tư, ông bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario đã nói là trong vòng 3 năm qua, nền kinh tế của tỉnh bang Ontario đã phát triển mạnh nhất so với các quốc gia trong nhóm thất cường G7, nền kinh tế tỉnh bang Ontario phát triển mạnh mẽ hơn nền kinh tế của Canada, Hoa Kỳ Nhật, hay nước Anh.
Ông bộ trưởng tài chánh cũng tiết lộ là vì những tiến triển kinh tế, ngân sách của tỉnh bang Ontario trong năm nay sẽ thặng dư.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email