Ngành kỹ nghệ viết tiểu luận thuê

Toronto: Theo tin của đài CBC phổ biến hôm thứ hai ngày 29 tháng 4, thì có một ngành kỹ nghệ đang phát triển, dù không là ngành kỹ nghệ hợp pháp, và đó là ngành viết tiểu luận ( essay) thuê.
Tuy việc viết bài thuê là chuyện không hợp pháp, nhưng cũng chẳng có luật lệ gì cấm đoán.
Phóng viên đài CBC cũng cho biết là phần lớn các giáo sư của các trường đại học và cao đẳng đã không thể phân biệt bài tiểu luận nào là bài được mướn viết?
Ngành kỹ nghệ viết tiểu luận thuê cho các sinh viên các trường đại học và cao đẳng hiện nay ngày một phát triển trên toàn Canada.
Theo sự điều tra của đài CBC thì các công ty viết tiểu luận thuê, đã nói là họ chỉ cung cấp những bài viết dùng trong lãnh vực khảo cứu, chứ không có mục đích thay cho các sinh viên viết bài, nộp cho giáo sư.
Nhưng người phát ngôn viên cũng nhấn mạnh là những sinh viên có thể thay đổi bài tiểu luận chút chút, trước khi nộp nếu họ muốn!
Các công ty viết tiểu luận thuê cũng bảo đảm là những người viết những tiểu luận này là những người có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, và có những bằng cấp cao học hay tiến sĩ văn chương.
Tuy nhiên điều đó cũng không cấm những sinh viên, dùng những tiểu luận viết thuê này, để nộp cho các giáo sư.
Một bài tiểu luận 8 trang đánh máy, sẽ phải mua với giá $226 cộng thêm thuế.