Ngày Lễ Mẹ!

Nhân ngày Lễ Mẹ 2021 sắp đến, chúng tôi xin mời quý độc giả thưởng thức bản nhạc Mama( Remembrance in Amajor), qua tiếng tây ban cầm độc tấu của bác sĩ Đỗ Danh Đức ( Y khoa Saigon 1973-1978)