Nghề ăn mày ..giả, chỉ làm hai ngày cuối tuần và kiếm được cả ngàn Mỹ kim.

Abilene, Texas: Trong hôm thứ sáu ngày 2 tháng 8, ông Stan Standridge, cảnh sát trưởng thành phố Abilene, tiểu bang Texas đã tiết lộ là một người đàn ông giả dạng tàn tật và là người không nhà, đã có thể kiếm được cả ngàn Mỹ kim cho hai ngày làm nghề ăn xin cuối tuần.
Ông cảnh sát trưởng cũng đã đăng trên Facebook để cư dân không lầm và không tiếp tục cho người ăn mày giả này.
Theo ông cảnh sát trưởng thì người ăn mày là người bình thường, và có nhà, nhưng khi đi ăn xin thì ngồi xe lăn và nói là ông ta là người homeless.
Cũng theo ông cảnh sát trưởng Standridge thì kẻ giả dạng là người ăn mày, làm ăn ở ngã tư xa lộ 83/84 và FM 707.
Ông cảnh sát trưởng cũng kêu gọi những người có lòng từ thiện, nên cho những tổ chức từ thiện hơn là cho người đàn ông này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email