Nghi can cướp xe, bắn cảnh sát đã bị bắn chết.

Calgary: Vào buổi chiều thứ ba 27 tháng 3, cảnh sát đã đến khu vực Abbeydale, trong thành phố Calgary vì có tin là có kẻ cướp xe.
Khi cảnh sát đến nơi thì một trong những nhân viên cảnh sát bị kẻ gian bắn trọng thương. Toán cảnh sát đặc nhiệm của sở cảnh sát thành phố Calgary đã được điều động đến nơi.
Cảnh sát sau đó cho biết kẻ gian đã bị bắn chết.
Trước đó người ta thấy một đám khói đen lớn bốc lên trong khu vực mà cảnh sát bao vây, mà người ta không rõ có liên quan đến vụ cướp xe.
Cảnh sát chưa tiết lộ danh tánh của kẻ cướp xe bị bắn chết.

https://www.ctvnews.ca/canada/suspect-dead-after-calgary-police

Xem thêm

Nhận báo giá qua email